Magyar nyelv és irodalom, valamint vallásszociológia szakon végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Tanulmányaival párhuzamosan áthallgatott a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának Európa-politika szakjára, valamint az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Művelődéstörténet posztgraduális képzésére. 2008-tól a berlini Freie Universität Relgionswissenschaft, valamint a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia doktori programjának hallgatója. Doktori fokozatát 2013-ban szerezte meg a Szociálpszichológia alprogramon professzor László János vezetésével, 2018-ban habilitált a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetében. 2009-től egyetemi tanársegéd, 2013-től egyetemi adjunktus. Kutatási területe a narratív pszichológiai identitás-konstrukció, valamint a populáris kultúra elméletei és az utópiák és disztópiák társadalomtudományi megközelítései.

2006 óta hirdet Science Fiction és társműfajai kurzusokat a Szegedi Tudományegyetemen. Tudományos közleményeinek száma 34, ebből 2 önálló monográfia és egy társszerzős monográfia, 21 tanulmány, ebből 14 elsőszerzős, valamint 5 nemzetközi. Szerkesztett kötetinek száma 5, citációs indexe 120. A Freie Universität, a Comenius University valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, 7 nemzetközi, illetve 3 magyar tudományos kutatási hálózat résztvevője. Civil tevékenységeiben különböző projektek mentén közösségszervezéssel foglalkozik, emellett az Alapítvány a Mentálhigiéne Oktatására szervezet kuratóriumi elnöke. Gyakran szerepel tudománynépszerűsítő tevékenységekben társadalomtudományi, pszichológiai és a populáris kultúra témáinak mentén.