Az MTA köztestületének tagja, a Magyar Scifitörténeti Társaság alapító tagja. Óraadó tanár az Apor Vilmos Katolikus főiskolán (Akalmazott vezetéselmélet, Didaktika, EMK, értékelés, ellenőrzés, motivációelmélet, tehetségdiagnosztika, Önismereti vezetői tréning, Pedagógiai kutatásmetodika).

Néhány publikációja:
Új vallási mozgalmak és az életreform-mozgalmak kapcsolata. In.: Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk., 2014): Továbbélő utópiák – reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Gondolat kiadó, Budapest
A bahá’í vallási mozgalom kialakulása, hatásmechanizmusa és pedagógiai konzekvenciái – a MESÉD projekt. In: Mikonya György – Szarka Emese (szerk.): Új vallásos mozgalmak és a pedagógia – Sajátos nevelési problémák az iskolában. Eötvös Kiadó, Budapest.
Kritika – Szabó Tamás: Kutyák. Új Galaxis, 2008/2. sz.
Kritika – B. Kósa Katalin: Taposó. Új Galaxis, 2008/2. sz.
„Nem tudok olyan helyzetet elképzelni, amelyben az ember ennyire nem ért semmit”. (Stanisław Lem: Éden c. regényének könyvajánlója) Galaktika, 2007/6.
A remitologizálás egyik modern kori magyar „jelensége” – Böszörményi Álom-világa. Iskolakultúra, 2007/5.
Lélekóceán. (Stanisław Lem: Solaris című regényének könyvajánlója) Galaktika, 2006/4.
Cogito ergo jaunteo. Galaktika, 2006/3.
Burokban (dráma) http://7torony.hu (2006)
Meghalni, érted? (forgatókönyv) http://7torony.hu (2006)
Az Út (rádiójáték) http://7torony.hu (2006)
Impressziók (esszé) http://7torony.hu (2006)
Akkor (sci-fi novella) http://7torony.hu (2006)
Corai halak (glossza) http://7torony.hu (2006)
Utópiák avagy dédapáink légvárai. ELTE (2001)